ออกหน่วยเก็บค่าน้ำประปา

ออกหน่วยเฉพาะกิจให้บริการชำระค่าน้ำประปานะคะ สำหรับ ม.13 ณ บริเวณบ้านลานต้นโพธิ์
ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 09.30 น.