เกษตรอินทรีย์วิถีพระแท่น

เกษตรอินทรีย์วิถีพระแท่น
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มเกษตรอินทรีย์..วิถีพระแท่นนำโดย นายสุริยา เอมทอง ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพระแท่น ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับ ตลาด KEYHOLE MARKET โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มัสลิน บัวบาน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และยังมีกิจกรรมการตรวจเลือดเกษตรกรในการหาสารเคมี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชัยยุทธ์ บัวหอม ผอ.รพ.บ้านพระแท่นและทีม อสม. ในการตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตรกร

จากการประชุมงานในครั้งนี้ ทำให้เกิดการวางแนวทางในการจัดตั้งตลาดเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับตลาด KEY HOLE ในอนาคตอันใกล้ ที่จะทำให้ผู้ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง โปรดติดตามตอนต่อไปในการสานฝันแหล่งอาหารปลอดภัยของพวกเรา #เกษตรอินทรีย์วิถีพระแท่น