เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น(โควิด-19) ณ ห้องประชุมอำเภอท่ามะกา (หลังเก่า)
โดยมีนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกาเป็นประธานในพิธี ซึ่งในการประชุมได้ชี้แจง การเบิกจ่ายในระบบการดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงการเบิกจ่ายค่าอาหารของผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ที่อยู่เวรยาม เป็นต้น