เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์ สัญจรครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง สมาชิกสภาประชาคม ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ ทรัพย์จตุพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 และประชาชน หมู่ 7 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์ สัญจรครั้งที่ 2 เพื่อมอบนโยบาย และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ และสรุปแผนงานของแต่ละกอง รับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลพระแท่น