เข้าร่วมรับฟังเนื้องานก่อนเข้าดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เข้าร่วมรับฟังเนื้องานก่อนเข้าดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนพระแท่น 22 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโปร่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร ด้วยงบประมาณ 1,739,000 บาท โดยมี เครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น สภาประชาชน
หมู่ 1 ,5,6 เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย