เข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2563 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ได้เข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยทั้งนี้ได้มีสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนของตำบลพระแท่นและอปท.เครือข่ายเข้าร่วมด้วย