เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ด้วยอำเภอท่ามะการ่วมกับเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี และโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในพื้นที่ อ.ท่ามะกา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคม อ.ท่ามะกา ในการนี้ เทศบาลตำบลพระแท่น จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว