เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่