เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่