เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่