เทศบาลตำบลพระแท่นประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy