เปิดตลาดคีย์โฮล ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต

เปิดตลาดคีย์โฮล ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลพระแท่น นำโดยนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ซึ่งได้ดำเนินโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีพระแท่น ได้ทำการเปิดตลาด Keyhole farmer market ณ บริเวณวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดบ้านไร่) ซึ่งในการเปิดตลาดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต ๓ เป็นประธานในการเปิดตลาดครั้งนี้ และนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งภายในตลาดได้มีสินค้าและพืชผักปลอดสารเคมี ให้ผู้ที่สนใจใส่ใจสุขภาพได้มาใช้จ่ายเลือกซื้อสิ้นค้าปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยภายในงานเปิดตลาดได้มีการปั่นเปิดเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยได้ปั่นจากเส้นทางจากตลาดคีย์โฮลไปถึงวนอุทยานแห่งชาติพระแท่นดงรัง และภายในงานได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้เกษตรกรที่ผ่านการรับรองอย่างมีส่วนร่วม(PGS)และได้มีการมอบเสื้อให้กับชมรมคนสู้เหล้า เทศบาลตำบลพระแท่น