เปิดศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล (TCNAP)


วันที่ 24-28 มกราคม 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ได้เป็นประธานในการเปิดศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล(TCNAP) แบบHybrid โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง (ศวภ.กลาง) เพื่อเป็นการอบรมระบบข้อมูลตำบลให้กับอปท.ที่สนใจและเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้