เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๒-๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง-รายงานผลมาตราการตรวจสอบและควบคุมก12-16