เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๔-๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง-รายงานผลมาตราการตรวจสอบและควบคุมก14-18