เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๙-๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง-รายงานผลมาตราการตรวจสอบและควบคุมก19-22