เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๓-๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง-รายงานผลมาตราการตรวจสอบและควบคุมก23-27