เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๓๐ พ.ย., ๑-๔ ต.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง-รายงานผลมาตราการตรวจสอบและควบคุมก201-4