เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๘-๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

เรื่อง-รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมกา8-11