เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๑๘-๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง-รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมกา18-22