เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒๘-๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง-รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมกา28-30