เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๒-๖ พ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง-รายงานผลมาตราการตรวจสอบและควบคุมก2-6