เรื่อง รายงานผลมาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ๕-๙ ต.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง-รายงานผลมาตราการตรวจสอบและควบคุมก5-9