แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมเท