แผนการแจกถุงยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนการแจกถุงยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 5 -15 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป(ครั้งที่ 2)