แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น และประกาศเจตนารมณ์สุจริตต่อต้านคอรับชั่นร่วมกัน

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่นประจำเดือน พ.ค.63 เรื่องขอบคุณพนักงานที่ทำงานของตนเองอย่างเต็มความสามารถในทุกงาน ออกปฏิบัติงานมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกัน พร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น และประกาศเจตนารมณ์สุจริตต่อต้านคอรับชั่นร่วมกัน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพระแท่น