โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น ร่วมโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มีนาคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำทุกต้นเดือน โดยผู้สูงอายุจะได้ร่วมทำกิจกรรมเป่าเค้ก และร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนนั้นๆ พร้อมทั้งรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ เทศบาลตำบลพระแท่น