โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 40-043 สายถนนเทศบาล ซอย 9/5 (ซอยบ้านนายโต้ง) หมู่ที่ 5 บ้านวังทอง ตำบลหวายเหนียว กว้าง 7 เมตร ยาว 306 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,142 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 สาย (ตามแบบที่กำหนด)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 40-043 สายถนนเทศบาล ซอย 9/5 (ซอยบ้านนายโต้ง) หมู่ที่ 5 บ้านวังทอง ตำบลหวายเหนียว กว้าง 7 เมตร ยาว 306 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,142 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 สาย (ตามแบบที่กำหนด) คลิกอ่านที่นี่