โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Strong)

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Strong) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายประสงค์ กระต่ายทอง กำนันตำบลพระแท่น ในฐานะประธานสภาประชาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านการมีส่วนร่วมของตัวแทน จากภาคประชาชนในการส่งเสริม คุณธรรม ความโปร่งใส ต่อต้านทุจริต คอรับชั่น
ทั้งนี้ มีการบรรยายธรรมโดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอนยานนาวา) เรื่อง “ธรรมะเพื่อการพัฒนาจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติทุจริต” ณ เทศบาลตำบลพระแท่น