โครงการวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ร่วมโครงการวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี และ นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา เป็นผู้กล่าวรายงาน
ในการนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น รวมทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลพระแท่น ส่วนราชการ โรงเรียน อีกทั้งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อให้ความสำคัญและตระหนักถึงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบทอดประเพณีอันดีงาม ซึ่งทุกๆปีได้จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว กลายเป็นวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น