โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลพระแท่น นำโดยนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้นายกฤศ โชตินิติวัฒน เลขานุการเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการเปิดโครางการอบรมเชิงปฎิบัติการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในการจัดการในครั้งนี้ได้มีการอบรมในการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและการทำเจลล้างมือ ทั้งในยังได้รับการให้ความรู้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระแท่น มาให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา