โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร


วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการทำเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่และเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
ทั้งนี้ มีกลุ่มเกษตรกร และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น ให้ความสนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก