ให้สัมภาษณ์


วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ให้สัมภาษณ์ กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในหัวข้อเรื่อง ภาพรวมของการจัดการขยะ โดยในช่วงเช้าได้เข้าร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น