รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.๒๕๖๓
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ปี พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [excel]