ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ปริมาณ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน ๒๐,๖๗๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) […]

Read more

จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 จำนวน 130 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม […]

Read more