จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 130 คน ตามโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม […]

Read more