2563 ตารางปปช. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนท่าเรือ-พระแท่น หมู่ที่ 6

63-ตารางปปช.-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ-บริ