2563 ตาราง ปปช. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 13 ที่กม.1+462 ถึง กม.2+248

63-ตาราง-ปปช.-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนส