2563 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 13 ที่กม.1+462 ถึง กม.2+248

63-ราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสา