2563 ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกขวา ถนน ทต.พระแท่น 50 หมู่ที่ 12

63-ราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม