เปิดการจัดทำแผนการปฎิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กอายุ 0-3 ปี

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดทำแผนการปฎิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กอายุ 0-3 ปี โดยศปง.พระแท่นร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการพื้นที่ภาคกลาง(ศวภ.กลาง)ให้กับอปท.เครือข่ายจำนวน 4 ที่ ได้แก่ ทต.ท่าม่วง,ทต.พนมทวน,ทต.ดอนเจดีย์และทต.ตลาดเขต