ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้🏮🧧🧧
ตรุษจีนปีนี้ ขอให้ประชาชนประกอบกิจกรรมต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง
เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้
✨ ระวังการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรพบุรุษ
✨ ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน
✨ ปิดวาล์วแก็สให้เรียบร้อย
✨จุดประทัด เผากระดาษเงินกระดาษทองในที่โล่งแจ้ง
เพื่อความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยทุกคน❤️