ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์


วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย นายกฤศ โชตินิติวัฒนรองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลประจำสัปดาห์ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละกอง และวางแผนงานที่ดำเนินงานในอนาคต 1.ติดตามสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 2. เร่งดำเนินการสร้างสนามปัญญา