วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เข้าร่วมประชุม และการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 ของสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ณ ห้องประชุมแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนคันทรีคลับ เขาใหญ่ ปากช่อง จ.นครราชสีมา