สังเกตุการณ์ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเทศบาลตำบลพระแท่น14


วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาล และเครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น สภาประชาคม หมู่ที่ 6 (strong) เข้าร่วมสังเกตุการณ์ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเทศบาลตำบลพระแท่น14 หมู่ที่ 6 ( ต่อจากที่ทำไว้เดิม)