เชิดชูเกียรติคนงดเหล้าเข้าพรรษา


วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลพระแท่น นำโดยนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น จัดโครงการ เชิดชูเกียรติคนงดเหล้าเข้าพรรษา ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดบ้านไร่)โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่งดเหล้าครบพรรษา(คนหัวใจหิน) ,ผู้ที่งดเหล้าครบ ๑ ปี แต่ไม่ถึง ๓ ปี(คนหัวใจเหล็ก)
และผู้ที่งดเหล้าตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป(คนหัวใจเพชร) และทั้งนี้ยังได้มีการพูดประสบการณ์เลิกเหล้าของ จ.ส.อ.สิทธิโชค ก้อนทอง ประธานชมรมคนสู้เหล้าเทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ดื่มเหล้าและผู้ที่กำลังงดเหล้าให้มีกำลังใจสู้ต่อไป