วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมด้วยสภาประชาคม หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 16 เข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับโครงการจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระแท่นดงรัง (ปูหญ้าเทียม) ด้วยงบประมาณ 100,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระแท่น