สังเกตการณ์ตรวจเจาะความหนาแน่น คสล.สระว่ายน้ำชุมชน

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจเจาะความหนาแน่น ด้วยงบประมาณ 943,599 บาท คสล.บริเวณสระว่ายน้ำชุมชน ม.5 หลังจากนั้น เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจเจาะความหนาแน่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนในหมู่บ้านดอนรัก ม.6 ด้วยงบประมาณ 478,599 บาท โดยมี เครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น สภาประชาชน หมู่ 1,3,4,5,6,11 เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย