เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คนที่ 65 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี