ประชุมสัญจร ม.13

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมสัญจรในหมู่บ้าน โดยครั้งนี้เป็นการประชุมในหมู่ที่ 13 เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเรื่องต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเทศบาลอย่างง่าย รวมถึงแจ้งรายละเอียดของการทำงานในแต่ละกอง การเก็บค่าขยะ การคัดแยกขยะ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในเขต 1 กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่าง ของเทศบาลตำบลพระแท่น
โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และตัวแทนแต่ละกอง เข้าร่วมประชุม ในหมู่ที่ 13 ณ ลานต้นโพธิ์
ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ด้าน ITA เข้าสำรวจความพึงพอใจของประชาชน และรับลงทะเบียนไลน์แอดเทศบาล